Polityka

Partie i ich obietnice

Przyszłość młodych Polaków.

Młodzi Polacy to w dużym stopni wykształceni ludzie po studiach, z chęcią do pracy i ambicjami, jednak niemożność samodzielnego zaspokojenia sowich potrzeb bytowych zmusza ich do szukania alternatywnych sposobów rozwoju. Dziś studia niestety nie dają gwarancji zatrudnienia, a na kasie w markecie często spotykamy magistra. Jak to się dzieje, że rząd pozwala by młodzi, wykształceni ludzie marnowali się. Gdy się nad tym zastanowić oprócz nie rozwiązywania problemu w chwili obecnej zaniechanie wsparcia startujących na drodze kariery skutkować będzie powiększeniem niżu demograficznego. Taki rozwój sytuacji niesie ze sobą wiele konsekwencji, od braku podatników, siły roboczej, do załamania gospodarki włącznie. Dwudziesto– kilku letni człowiek z ukończonymi studiami, który nie znajdzie pracy w kraju zapewne z niego wyjedzie, nawet znalezienie pracy czasem nie jest w stanie go tu utrzymać, gdyż zarobki są na żenująco niskim poziomie. Dla takiego imigranta to możliwość zbudowania swojej kariery w bardziej sprzyjających warunkach i ułożenie sobie życia w bardziej przyjaznym kraju. Jeśli nie pozostawił w Polsce bliskich nie liczmy na to, że wróci bo tak się nie stanie, a my powinniśmy zastanowić się, w jaki sposób wpłynąć na rząd aby zamiast podwyżek dla siebie i pieniędzy wyrzucanych na nowe auta do kancelarii premiera, zainwestować w przyszłość Polski i Polaków.

Dyskusje o in vitro.

Głośnym ostatnio tematem jest in vitro, czyli metoda zapłodnienia komórki jajowej w warunkach laboratoryjnych, wszczepiona następnie bezpłodnej kobiecie. Jedni twierdzą, iż jest to skuteczna metoda leczenia, inni, że jest to produkcja dzieci. Do niedawna refundowany zabieg pomagał młodym ludziom w zrealizowaniu marzenia jakim było dla nich posiadanie dziecka, a różnych przyczyn nie mogli tego osiągnąć w naturalny sposób. Nie nam oceniać czy jest to moralne. Taką decyzję podejmują lub nie, ludzie, którzy stoją w obliczu decyzji, czy począć dziecko w ten sposób, czy adoptować, a może poddać się i pogodzić z niemożliwością naturalnego poczęcia. Oczywistym jest, że to kontrowersyjny temat, na który powinni wypowiadać się lekarze, a decydować zainteresowani, jednak w obliczu tak podniosłych, krytycznych głosów należy zaznaczyć, że in vitro prowadzi do poczęcia dziecka. Dziecko natomiast jest dobrem najwyższym, które należy szanować, a agresywne głosy przeciwników nie powinny bić w niczemu niewinne, bezbronne istoty, które de facto przyszły na świat w zupełnie identyczny sposób jak ich rówieśnicy, a jedynie proces zapłodnienia się różnił. Dyskusji może podlegać tylko kwestia finansowania tej metody i tylko ten aspekt może być rozważany.

Związki partnerskie w Polsce?

Od kilku lat głośno jest w mediach, na ulicach i portalach społecznościowych o równouprawnieniu, a więc chęci głównie homoseksualistów do zawierania związków partnerskich. Póki co żaden z rządów nie podjął się stworzenia choćby projektu ustawy, który dawałby mniejszościom seksualnym takie prawo. Polska w tej chwili jest jednym z niewielu krajów cywilizowanych, która nie podjęła się wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany w tym zakresie. Postulaty, które są podnoszone przez związki aktywistów to przede wszystkim równość wobec prawa, zakazanie mowy nienawiści, wprowadzenie związków partnerskich, które pozwalałyby osobom żyjącym wspólnie do rozliczania podatków razem, do dziedziczenia, do decydowaniu o sobie nawzajem, uzyskiwaniu informacji etc. Zapisy, które miałyby powstać mają zapewniać podobny poziom życia co małżeństwom, oraz ochraniać zdrowie i dobre imię homoseksualistom. Czy są to dobre postulaty, zapewne się okaże, jednak rząd reprezentujący wszystkich Polaków powinien podjąć temat zamiast go ignorować, nawet w wypadku odmiennych poglądów na kontrowersje tego typu. Cóż miejmy nadzieję, że to się zmieni, a politycy wreszcie staną na wysokości zadania i stawią czoła trudnym zadaniom.

Obrona NATO.

Od wielu lat wiadomo, że istotnym elementem bezpieczeństwa Polski jest jej uczestnictwo w sojuszu NATO. Ostatnie lata pokazały, że w tej wspólnocie pokładamy wielkie nadzieje, bowiem rozwój naszej rodzimej armii, wyposażenia, obronności po prostu poszedł na boczny tor, a fundusze na nie przeznaczone zostały drastycznie zmniejszone. Dopiero podczas kampanii wyborczej w 2015 roku i tuż po niej zwróciliśmy baczniejszą uwagę na to co się dzieje w Ministerstwie Obrony narodowej, której obecnym szefem obecnie jest Antonii Macierewicz. Dziś pod wpływem działań tego polityka zwiększane są fundusze na rozwój i uzbrojenie Polski. Nadal jednak zabiegamy o umieszczenie dodatkowych baz żołnierzy NATO. Wraz z sytuacją pojawienia się ich w Polsce nasz status diametralnie wzrósłby i notowania biało czerwonych na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w stosunkach z Rosją byłyby znaczące. Takie rozwiązanie jest oczywiście niemile widziane przez agresywną Rosję, jednak nie ma sensu obawiać się jakichkolwiek negatywnych działań z ich strony. Czy stworzenie dodatkowej bazy dojdzie do skutku to okaże się zapewne podczas szczytu NATO w Warszawie. Trzymajmy kciuki bowiem to istotna kwestia dla nas wszystkich.

Co z tym rozdawnictwem w 2016 roku.

Wiele kontrowersji wzrasta wobec polityki socjalnej obecnego rządu. Program 500+, program budowy tanich mieszkań pod wynajem, projekt odwróconej hipoteki, a teraz jeszcze wzrost najniższej płacy minimalnej o 150 złotych. Skąd Prawo i Sprawiedliwość, które jest partią rządzącą i pomysłodawcą wszystkich wymienionych projektów zamierza wziąć na to pieniądze? Tego już nie zdradzają. Jednak tak duże obciążenia budżetu wymagają jakichś poświęceń. Już sam wzrost płacy minimalnej do 2000 złotych miesięcznie to najwyższa podwyżka od 2009 roku, w którym to Donald Tusk wprowadził taką samą. Wprowadzenie tak dużego rozdawnictwa niesie ze sobą ogromne konsekwencję, bo przecież rząd nie ma pieniędzy, a jedynie dysponuje pieniędzmi obywateli. Podwyżki w bankach i hipermarketach to pierwsze, które odczujemy, później pojawią się kolejne, gdyż to przecież podatnicy fundują te wszystkie programy. Jak przeciętny Polak się z tym czuje, każdy może sam sobie odpowiedzieć. Można również zadać pytanie co ze zwiększeniem kwoty wolnej od podatku, obniżeniem wieku emerytalnego i innymi pomysłami, które były prezentowane w kampanii i uzyskały ogromne wsparcie społeczne. No cóż na rozliczanie będzie czas za 4 lata.

Polityka Unii w sprawie uchodźców.

W chwili obecnej mamy w Europie tak zwany kryzys uchodźców. Już miliony mieszkańców Afryki przybyła na stary kontynent, tłumaczą, że to ucieczka przed wojną, przed państwem islamskim, jednak wśród nich są nie tylko Syryjczycy, ale także Erytrejczycy, Somalijczycy i inne narodowości. Większość z nich przypłynęła łodziami do Grecji, część przeszła przez terytorium Turcji, zmierzają do bogatych państw członkowskich Unii Europejskiej. Napływ tak wielu imigrantów ma ogromy wpływ już nie tylko na bezpieczeństwo rodzimych mieszkańców starego kontynentu, ale również na gospodarkę, czy stosunki pomiędzy poszczególnymi członkami wspólnoty. Polska staje w tym aspekcie, w opozycji co do przyjmowania nielegalnych uchodźców. Polacy ogólnie sceptycznie nastawieni zapowiadają marsze i wypędzenia ewentualnych niechcianych gości. Jednak nie ma możliwości aby to kraje Europy wschodniej przyjęły wszystkich chętnych. Sytuacja ta buduje napięcie już nie tylko wśród polityków ale przeciętnych obywateli, którzy domagają się odesłania przedstawicieli Islamu do swoich ojczyzn, podkreślając przy tym, że pomoc można nieść w krajach ościennych Syrii ogarniętej wojną. Wydarzenia te stawiają na ostrzu noża stosunki międzynarodowe między wschodem i zachodem, napawając wszystkich niepewnością dnia jutrzejszego.

Polska obronność.

Obronność to bardzo ważny aspekt każdego kraju. W dobie zbrojnych konfliktów na bliskim wschodzie, konfliktów na Ukrainie, agresywnej Rosji, istotne jest abyśmy umieli się bronić i żebyśmy mieli ku temu warunki. W dobie wzajemnych pretensji w kwestii uchodźców z Syrii, różnic poglądowych na temat gospodarki, mimo że jesteśmy w formacji NATO, która obliguje każdego z członków do wstawiennictwa w obronie kraju, którego granice zostały naruszone, nie możemy liczyć tylko na pomoc sojuszników. Największą siłą jest bowiem patriotyzm bijący w sercach narodu. Dziś Ministrem Obrony Narodowej jest Antoni Macierewicz, kontrowersyjny polityk, wywodzący się z ramienia Prawa I Sprawiedliwości zarządza tym sektorem polityki. Macierewicz istotną rolę w obronności przypisuje siłą zbrojnym, które jak potwierdza w każdym wywiadzie zamierza sukcesywnie zwiększać. Krytykuje także opieszałość poprzednich rządów i zaniedbanie kwestii zbrojenia polski i szkolenia żołnierzy. Biorąc pod uwagę charakterystyczne dla polityka cechy możemy mieć nadzieję, że w Polsce w niedługim czasie zacznie przybywać nowoczesnych samolotów M-346 Master, których na chwilę obecną posiadamy osiem, czy choćby F-16, których mamy teraz czterdzieści osiem. Może Antoni Macierewicz sprawdzi się na swoi stanowisku. Dowiemy się już za kilka lat.

Polityka zagraniczna.

Rzeczpospolita Polska po roku 1989 stanęła w obliczu budowania nowego ustroju, nowej mentalności oraz zupełnie nowej polityki zagranicznej. Samo pojęcie polityki zagranicznej odnosi się do relacji jednego państwa z pozostałymi, w tym stosunków gospodarczych, ewentualnych koalicji, prowadzenia także wspólnej polityki w ramach struktur, w których się znajdują oraz ewentualnych działań przeciwko innym krajom. W Polsce wszelkimi działaniami i decyzjami dotyczącymi tego zakresu polityki zajmuje się bezpośrednio Minister spraw zagranicznych oraz pośrednio premier i prezydent. Prezydent pełni tutaj również rolę przedstawiciela na arenie międzynarodowej. Koordynacja polityki zagranicznej żadnego państwa nie mogłaby sprawnie funkcjonować również bez reprezentantów, pracujących na terytoriach innych państw, takimi reprezentantami są Dyplomaci i Ambasadorowie, którzy bezpośrednio wpływają na poprawę relacji, wspierają swoje grupy etniczne, z daleka od kraju i są pierwszymi łącznikami w kwestii istotnych zdarzeń. Istotnym jest aby polityka zagraniczna Polski była prowadzona w sposób rozsądny, spokojny, ale nie uległy, aby zaznaczać swoją pozycję jednak bez agresji. W taki sposób aby z relacji z innymi krajami wypływały tylko korzyści bez zbędnych konfliktów.

Najważniejsze siły polityczne w Polsce.

Tak jak w wielu krajach, tak w Polsce istnieją różne partii, przedstawiające czasem skrajne poglądy. W roku 2016 w sejmie znajduje się pięć partii politycznych, reprezentujących prawicę, centrum i centrolewicę, co ciekawe nie mamy siły reprezentującej lewą stronę sceny politycznej. Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz 15, Polskie Stronnictwo Ludowe, Nowoczesna oraz Platforma Obywatelska. Nie są to jednak wszystkie partie znajdujące się na politycznym świeczniku medialnym, jednak tylko one mają prawo, otrzymane w drodze demokratycznych wyborów, na rzeczywisty wpływ co do funkcjonowania państwa. W wyborach parlamentarnych, przeprowadzonych w roku 2015 do sejmu nie dostały się, Sojusz Lewicy Demokratycznej ( partia, która od 1999 roku odgrywała istotną rolę w polityce), KORWIN, Partia RAZEM oraz Twój Ruch. Taki wynik wyborów odbił się echem nie tylko w Europie i nadal wywołuje skrajne emocje. Dziś siły rządzące to potocznie zwana prawica z Panią Beatą Szydło w roli premiera, wywodzącą się spod skrzydeł Prawa I Sprawiedliwości, partii mającej w tej chwili najwięcej mandatów poselskich w sejmie. Dzisiejsza sytuacja polityczna wiąże się z wieloma kontrowersjami natomiast pamiętajmy, że wyniki wyborów to decyzja całego narodu i powtarzane są co cztery lata.

Ustrój polityczny w Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgodnie z Konstytucją uchwaloną 2. 04. 1997 roku Rzeczpospolita Polska jest republiką parlamentarną. Opiera się on na zasadach demokracji, równości w świetne prawa, wolności przekonań. Istnieje również trójpodział władzy. Władza wykonawcza, sądownicza i ustawodawcza reprezentują naród i działają w imieniu jego dobra. W kwestii tych trzech organów władzy istnieje zasada samodzielności i niezawisłości, oznacza to, że nie są one względem siebie zależne, a komplementarne ich zadaniem jest współpraca. Prezydent jako głowa państwa sprawuje funkcję reprezentatywną, a szefem rządu jest premier. Wybory prezydenckie odbywają się co pięć lat, zaś parlamentarne co cztery. Wszystkie organy wybierane przez naród w drodze wyborów demokratycznych, a ich podstawowe cechy to tajność, powszechność, bezpośredniość, równość i proporcjonalność. Parlament tworzony jest przez dwie izby, izba niższa czyli sejm, tworzony przez 460 posłów oraz izbę wyższą, czyli senat reprezentowany przez 100 senatorów. Wszystkie organy państwa mają za zadanie pracować dla dobra ogółu narodu polskiego i reprezentować go w sposób godny również na arenie międzynarodowej. Dziś Polska to także członek kilku organizacji międzynarodowych takich jak Unia Europejska i NATO, a więc dotyczą jej również zasady przez nie narzucane.