Polityka

Partie i ich obietnice

USA a Europa

Polityka Amerykańska względem Europy ciekawym przykładem na to jak można utrzymać porządek i równowagę sytuacyjną mimo ogromnych odległości od własnego terytorium. Po drugiej wojnie światowej, amerykanie wydali ogromne pieniądze na to by założyć i utrzymać bazy operacyjne w Europie zachodniej oraz dofinansowali RFN po to by gospodarczo prześcignęło Komunistyczne NRD. Efektem tego było trzymanie w ryzach ZSRR w tej części świata oraz wspomaganie rozwoju Europy, która po pewnym czasie utworzyła wspólnotę, najpierw węgla i stali a potem pod postacią Unii Europejskiej. Po rozpadzie ZSRR Stany Zjednoczone były niewątpliwym zwycięzcą a aż tak intensywna obecność Ameryki w Europie nie była po prostu potrzebna. Przez półtora dekady ten stan się utrzymywał, lecz jak wynika z ostatnich badań amerykańskich ekspertów, zachodzi coraz większa potrzeba obecności zarówno politycznej jak i militarnej w tej części świata. Za tym idą oczywiście duże wydatki ze względu na odległość, którą trzeba pokonać przez ocean Atlantycki, dlatego amerykanie postanowili postawić na obecność rotacyjną wojsk oraz umowy handlowe z Unią Europejską, które pozwolą wpłynąć rynkowi amerykańskiemu do Europy a tym samym wyrównać bilans wydatków na wojsko, które USA niewątpliwie poniesie

Rozwój Chin

Chiny to kraj z wielowiekową tradycją. To właśnie tam powstawała najwcześniej kultura i cywilizacja, która potem rozpowszechniła się następnie na sporą część Azji. Kraj ten słynął z wynalazków i zdolnych handlarzy. Czarny proch, który tak zrewolucjonizował myśl militarną na świecie powstał właśnie w chinach, a szlak jedwabny udowadniał, że zdolność Chińskiego handlu stoi na bardzo wysokim poziomie. Wszystko to sprawiło, że Chiny są teraz jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek, co powoduje potrzebę głębszego rozpatrzenia tego, jakie miejsce na świecie mają chiny, które w czasie drugiej wojny światowej zostały zrujnowane. Nagły i dynamiczny wzrost gospodarczy oraz coraz większy wpływ na gospodarkę światową jest swoistym fenomenem i rzeczą jak dotąd niespotykaną. Układ polityczny w Azji w przeciągu ostatnich 50 lat się diametralnie zmienił, i to chiny są teraz pierwszą gospodarką w tamtym regionie. Po przeciwnej stronę Pacyfiku mają oni swojego największego rywala, Stany Zjednoczone, które od wielu lat prowadzą prymat zarówno Polityczny, gospodarczy jak i militarny. Jeśli bieżąca sytuacja by się utrzymała, będziemy prawdopodobnie mieć do czynienia ze zmieniającym się porządkiem światowym.

Konkurencja mocarstw

Konkurencja najbardziej wpływowych państw na świecie to nie nowe zjawisko i sięga już XVI wieku, kiedy to po odkryciach geograficznych wiele państw starego kontynentu zaczęło prowadzić wyścig o nowe lądy. Trend ten utrzymywał się przez długi czas, a potyczki kolonialne państw europejskich były na porządku dziennym. Wraz z biegiem czasu państwa te przekształciły się w tak zwane mocarstwa, które swoją potęgę zawdzięczały rozważnie prowadzonej polityce na skalę światową. W dzisiejszych czasach jest podobnie, lecz walka nie rozgrywa się już o nowe lądy czy odkrycia tylko o szlaki komunikacyjne oraz wpływy polityczne. Po rozpadzie ZSRR zaczął się tworzyć nowy układ sił na świecie. Prymat w tym układzie wiedli amerykanie gdyż ich siła ekonomiczna i militarna nie miała sobie równych. W dodatku współpraca w ramach NATO dawała Stanom Zjednoczonym pewność stabilnego sojuszu z Europą oraz Unią Europejską. Ponad to kraje byłego bloku wschodniego również działały na korzyść USA., Lecz przez rozpad bloku wschodniego powstało dla ameryki nowe zagrożenie, a mianowicie coraz to mocniejsze gospodarczo chiny, które są coraz bliżej dogonienia gospodarki amerykańskiej. Tak, więc rywalizacja militarna USA z ZSRR zamieniła się z rywalizacją gospodarczą z Chinami.

Globalizacja

Polityka globalna nabiera coraz większego znaczenia. Proces globalizacji praktycznie zaczął się w chwili, gdy Europejczycy zaczęli odkrywać nowe lądy i je zdobywać. Wraz z postępem globalizacji coraz większy znaczenia miały takie kwestie jak opinia publiczna czy handel międzynarodowy. Coraz swobodniejszy przepływ informacji, towarów handlowych oraz ludzi sprawił, że świat stał się globalną wioską, w której każdy wie o wszystkim. Oczywiście bywały również chwile, kiedy ten proces globalizacji się cofał, odcinając od siebie niektóre kraje i utrudniając między nimi komunikacje. Przykładem takich sytuacji może być 2 wojna światowa lub żelazna kurtyna, która podzieliła świat na dwie części, które były do siebie wrogo nastawione. Jednakże koniec końców proces ten postępuje, a korzyści z niego płynące są nieocenione dla wielu krajów. Swoboda poruszania się i przepływu towarów i usług powoduje spadek cen oraz kosztów życia a tym samym pozwala nawet tym najbiedniejszym na lepszy poziom egzystencji. Z kolei większy przepływ informacji powoduje, że wiemy, co się dzieje na drugim końcu świata nie wychodzą praktycznie z domu. Jest to na pewno wygodne, a informacje te są zazwyczaj przedstawiane w taki sposób, że użytkownik nie tylko czerpie informacje takiego przekazu, lecz również rozrywkę.

Zmiany ostatniego roku.

Ostatni rok przyniósł na arenie polityczniej naszego kraju wiele zmian. Wygrana 8-mio letniej opozycji sprawiła, że ta opozycja dostała teraz szanse od narodu. Szansa ta jest duża gdyż to suweren w postaci narodu zdecydował, że poprzednie rządy nie zadowalały go w wystarczającym stopniu. Lecz szansa ta idzie w parze z pewnymi dość dużymi wymogami dla aktualnie rządzących. Przede wszystkim naród wymaga od nich zmian oraz spełnienia obietnic wyborczych, które rządzący złożyli kandydując w wyborach, Faktem jest, że niemal każda obietnica wyborcza wiąże się ze stratami w budżecie państwa, który w naszym państwie od lat powojennych ma wielki problem a zmora dziury budżetowej ciąży nad każdym, kto sięgnie po władzę. Tak, więc aktualna ekipa rządząca musi wiele spraw przemyśleć i założyć wiele scenariuszy by wybrać ten właściwy a tym samym zadowolić tych, którzy ich wybrali. Na arenie politycznej możemy również zauważyć próbę zjednoczenia opozycji w celu przeciwstawienia planom rządzących, próba ta jest dość ważna, bo to mogłoby spowodować równowagę dla rządów a tym samym ocenę ich działań i być może jakąś wspólną korelację w celu lepszego rozwiązywania codziennych problemów polskich obywateli

Polityka międzynarodowa polski w ostatnich latach.

Sytuacja polski na arenie międzynarodowej w ostatnich latach była dość trwała i dopiero ostatnimi czasy zaczęła się zmieniać. Niestety ta trwałość może być interpretowana na dwojaki sposób. Z jednej strony polska była pewnym i stabilnym partnerem handlowym dla krajów zachodniej Europy oraz stanów zjednoczonych, który nie miał jakiś większych wewnętrznych problemów a sposób rządzenia odpowiadał naszym zachodnim sąsiadom z Unii europejskiej. Z drugiej zaś strony nie zawsze robiliśmy na tej stabilności i trwałości dobry interes. Jak pokazały statystyki oraz niektóre skandale polityczne, czasami poświęcaliśmy interes narodowy i rację stanu tylko po to żeby wypełnić wolę innego państwa a co za tym idzie działać niejako na szkodę państwa. Oczywiście te przypadki były incydentalne, lecz jednak zmusza to do refleksji nad prowadzą wcześniej polityką zagraniczną. Wielu ekspertów zarzuca również polskiej dyplomacji to, że działa zbyt subiektywnie i emocjonalnie a nie w oparciu o twarde postawę, jaką jest interes narodu, a nie od dziś wiadomo, że polityka zagraniczna to gra interesów i najważniejsze się kierować się faktami i przewidywaniami, co do naszych zysków. Ale jak było wcześniej wspomniane nasza polityka zaczyna się zmieniać, a czas pokaże czy na lepsze czy na gorsze.

Polska arena polityczna

Aktualna sytuacja polityczna w Polsce jest dość napięta z powodu ciągłej rywalizacji miedzy partiami politycznymi. Niedawna zmiana władzy jeszcze bardziej podzieliła Polaków a co za tym idzie jest jeszcze więcej problemów z niepokojami społecznym. Rywalizacja państwowych oraz finansowanych zagranicznie mediów jest widoczna na pierwszy rzut oka a tworzenie manifestacji i powstawanie nowych partii jest świadectwem, że istnieje potrzeba szukania kompromisu. Niestety tyle jest różnych zdań wsad naszych polityków, że ten kompromis musiał by być zawierany niemal w każdej kwestii z powodu tego, że zdania naszych rządzących i opozycji są skrajnie odmienne. Niestety w tym wszystkim największym problemem jest to, że zazwyczaj ani jedna ani druga strona nie szuka jakiegoś trwałego i satysfakcjonującego kompromisu, lecz próbuje ugrać swoje nie patrząc na interesy innych. Sytuacja, w której znajduje się Polska w tej chwili nie jest jakaś nowa i trwa praktycznie od przemian ustrojowych. Lecz przez tyle czasu nasi politycy nie znaleźli jeszcze wspólnego języka, dzięki któremu można by było uniknąć niektórych nieporozumień na arenie narodowej oraz międzynarodowej. Tak więc należy pamiętać, że to właśnie kompromis jest gwarantem sukcesu.

Postrzeganie minionego ustroju

Postrzeganie PRL-u u młodych ludzi zostało wykreowane przez media na przestrzeni ostatniej dekady. Natomiast u ludzi starszej daty ciężko znaleźć jakąś zgodność, co to tego, jaki był ten ustrój. Z jednej strony możemy usłyszeć wspomnienia o tym, że nic nie było w sklepach oraz że na auto trzeba było pracować 20 lat swojego życia. Z drugiej zaś strony możemy usłyszeć, że każdy miał pracę a państwo opiekowało się swoimi obywatelami i nikt nie zostawał wyrzucony na bruk. Generalnie przyjmuje się zasadę, że to już za nami i nie ma, co się nad tym rozwodzić, lecz czasem warto dowiedzieć się jak to wszystko wtedy funkcjonowało. Oceniać ciężko, bo czasy były inne, układ sił oraz żelaza kurtyna powodowały, że polska było pod jarzmem ZSRR i musiała działać zgodnie z wolą pierwszego sekretarza. Z drugiej zaś strony można zadać sobie pytanie czy można było zrobić coś lepiej, zrobić coś, co poprawiłoby naszą sytuację, jeśli nie na świecie to przynajmniej w bloku wschodnim. Dla młodych ludzi, którzy nie żyli w tym ustroju pozostaje jedynie subiektywna ocena na podstawie opinii swoich starszych znajomych czy rodziny i na tym zapewnię większość się wzoruje demonizując lub gloryfikując miniony ustrój

Przemiany ustrojowe w Polsce

Polska arena polityczna na przestrzeni ostatnich 100 lat zmieniała się bardzo często względem innych Państw., Co za tym idzie całe doświadczenie naszych polityków oraz dużo aspiracje i ambicje prowadzą czasami do nieporozumień. Po roku 1989 i po przemianach ustrojowych wyłoniła się nowa elita państwowa, która dawała ludziom nadzieję i odmianę od wcześniejszego PRL-u. Powstający rząd miał przed sobą nie lada wyzwanie, gdyż państwo było w dość złym stanie w niemal każdym aspekcie. Uregulowania prawne były, co najmniej niewystarczające i trzeba było je uzupełnić. Należało również stworzyć nową konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, co nie było łatwe. Konstytucja jest najważniejszym dokumentem regulującym prawo w państwie i wszelkie pomyłki groziły poważnymi konsekwencjami. Również pozostałości PRL-u stały na drodze do unormowania sytuacji w państwie, gdyż pocięcie praw człowieka oraz sposoby działania organów państwowych pozostawiały wiele do życzenia. Zespojenie i naprawa tego wszystkiego było nie lata wyzwaniem dla ludzi, którzy podjęli się tego zadania. Czy to się udało czy też, w jakim stopniu się udało każdym może ocenić samodzielnie i wtedy stwierdzić czy można było zrobić coś lepiej albo, co było zrobione w taki sposób, że nie można zarzucić żadnego błędu.

Geneza polityki

W dzisiejszym świecie który rozwija się coraz szybciej i cały czas brnie do przodu, niektóre słowa tracą znaczenie które miały do tej pory. Jednym z takich właśnie słów jest słowo polityka. Politykiem nazywamy osobę która w garniturze i krawacie dokonuje ważnych decyzji na skalę narodową czy tez międzynarodową. Polityk to ktoś kto próbuje zdobyć i utrzymać władzę. Wszelkie negatywne lub pozytywne skojarzenia wiążą się właśnie z taka osobowością. Lecz czy tak zawsze było. Czy polityk to koniecznie ta osobą którą widzimy w telewizji czy słyszymy o niej w radiu. Otóż nie, geneza tego pojęcia sięga starożytności i wielkich myślicieli greckich którzy w większości twierdzili że polityka dotyczy niemal każdego aspektu naszego życia oraz każdy z nas jest politykiem. Spowodowane jest to tym że każdy z nas ma jakieś przekonania i cele do których dąży a tym samym jest politykiem. Tak więc jak widać pojęcie to ewoluowało na przestrzeni ostatnich dekad czy nawet wieków, a grono ludzi którzy mogą sobie przypiąć słowo „polityk” się coraz bardziej zawęża. Z drugiej strony zaś mamy poglądy coraz bardziej wspólne, dzięki globalizacji oraz komercjalizacji tak więc i nasza polityka staje się coraz mniej odmienna a tym samym rzuca coraz mniejszy kontrast w społeczeństwie.